March 11,2017 | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

آرشیو یادداشت

تاکنون کسی توانایی پیش بینی زلزله را نداشته، اما یک مخترع توانسته بسیاری از زمین لرزه های اخیر کشور را پیش بینی کند با این وجود حمایتی از وی صورت نگرفته است.

آیا شهردار شاهین دژ نسبت به ساماندهی و اتمام پروژه خاک خورده دروازه ورودی شهر اقدام خواهد کرد؟

روزنامه همشهری عکس اصلی روی جلدشماره شنبه خود رابه تصویری بزرگ ازشهردار تهران در کناربهمن‌فرمان آرا مدیرتولید«شرکت گسترش صنایع سینمای ایران»متعلق به‌اشرف پهلوی و شوهر سومش مهدی بوشهری‌پور اختصاص داد.

یادداشت؛

مشی پیمان‌شکنانه ایالات متحده آمریکا حتی روحانی را که از مدافعان نظریه مذاکره با آمریکا بود به این جمع‌بندی رساند که آمریکا قابل اعتماد نیست.

پیگیری خبر

وعده احداث دامداری ۵ هزار رأسی فرصتی مغتنم برای ایجاد زمینه اشتغال در شاهین دژ است و بایست مسئولین این شهرستان تا تنور داغ است نان را بچسبانند.

نگاه معصومانه فرزندان یک خانواده محروم شاهین دژی شاید مسئولین بی تفاوت را بیدار سازد.

یادداشت؛

هدف از کوفتن بر طبل ترامپ‌هراسی توسط غربگرایان داخلی، آن است که با ایجاد اشتباه محاسباتی، نزاع جمهوری اسلامی را از مبارزه با استکبار به مترسک‌ستیزی تنزّل دهند.

بیکاری در شهرستان شاهین دژ با وجود ظرفیت ها و تحصیلکرده هایش غیر قابل درک است و این بیکاری آسیبها و تبعات اجتماعی سوئی را بدنبال خواهد داشت.

نمایندگی اداره میراث فرهنگی شاهین دژ در راستای معرفی اماکن تاریخی و گردشگری شاهین دژ غافل است.

در روز عید قربان انجام شد؛

در اتفاقی نادر دیدار با یک خانواده شهید در شاهین دژ در روز عید قربان مصادف با روز شهادتش در عید قربان سال ۶۵ انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات